Frivillig arbeid i Sør-Afrika: Words Changing Worlds

[X] Archive Se alle

Frivillig arbeid i Sør-Afrika: Words Changing Worlds
0
votes

Utdanning bidrar til å gi barn en framtid. Kom til Cape Town og hjelp de lokale barna med å forbedre sine lese- og skriveferdigheter.

Les mer: Frivillig arbeid med barn i Sør-Afrika